1- Ogólne informacje

 cdefgah.pl - szafa grająca, to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż własnych mp3 lub mp3 do których masz prawa autorskie wobec sprzedaży.

Przesyłając mp3 potwierdzasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie sprzedanych mp3 do odtwarzań publicznych w tym w szególności dla DJ.

cdefgah.pl pobiera 50% prowizji od sprezdanej mp3. Szafa Grająca jest darmowa, ale można przejść na konto PRO i sprzedawać mp3.

Koszt konta PRO wynosi 2000 złotych na rok i umożliwia sprzedaż mp3.

Każdy z kontem może kupować mp3.

cdefgah.pl oświadcza, że nie będzie kasowało mp3 na życzenie sądu, czy czy innych instytucji, czy osób trzecich, w tym Policji, ani kont.

cdefgah.pl poleca wydanie nakazu personalnego skasowania mp3 dla danej osoby naruszającej prawa autorskie.

cdefgah.pl zastrzega sobie prawo do skasowanie dowolnego konta bez podania przyczyny.

 

cdefgah.pl nie gwarantuje ciągłości trwania usługi.

cdefgah.pl nie będzie odpowiadało za wywołany error.

cdefgah.pl nie będzie brało odpowiedzialności i nie będzie pociągane do konsekwencji wobec ataku hakerskiego, których nie mało na skale światową.

Obrazki wykorzystane na cdefgah.pl są darmowe i podchodzą z:

Image by macrovector on Freepik

Image by pikisuperstar on Freepik

Image by Freepik

Image by macrovector_official on Freepik

Image by dgim-studio on Freepik

Image by macrovector on Freepik

Image by macrovector on Freepik

Image by master1305 on Freepik

Image by Freepik

Image by Rochak Shukla on Freepik

Image by rawpixel.com on Freepik

Image by pvproductions on Freepik

 

:: / ::
::
/ ::

Kolejka